Højmarkskolen

 

Højmarkskolen er en af Vejen kommunes 7 overbygningsskoler

med et elevtal på godt 600 elever.

Skolen er opdelt i 4 afdelinger.

Indskolingen 0.-3.årg. med 2 spor,

Mellemtrinnet 4.-6. årg. med 2 spor,

Overbygningen 7.-9. årg. med 3-4 spor.

Specialcenter Højmark har 90 elever.

.

Skolen har SFO med 130 børn.

 

Skolen er opført i 1966 (se jubilæumshæftet).

Skolen er om- og tilbygget flere gange siden. 

Højmarkskolen

Højmarksvej 16

6670 Holsted

tlf.  79965160

 

tlf SFO 79965180

 

Hjemmeside : www.Hoejmarkskolen.skoleintra.dk

 

Bygninger og lokaler på Højmarkskolen i Holsted.
 
35 Klasselokaler
 
Faglokaler:
1 Natur/teknik + depotrum
1 Fysiklokale + depotrum
1 Hjemkundskabslokale + depotrum
1 sløjdlokale træ + 2 depotrum
1 sløjdlokale metal + depotrum + smedie (esse) + svejserum
1 Musiklokale
1 Billedkunstlokale + 1 ovnrum +1 depotrum
1 Håndarbejdslokale + 2 depotrum
 
EDB:
2 EDB lokaler
1 Serverrum
 
Bibliotek:
1 Bibliotek + 2 depotrum
 
Rengøring:
6 Rengøringslokaler
 
10 Kontorer:
4 Administration
1 Uuvejlederkontor
1 SFO leder kontor
1 Sundhedsplejerske/læge kontor
1 Pedelkontor
1 Musikkontor – skolen
1 Ungdomsskolekontor
 
3 Grupperum
 
Andre lokaler:
1 Gymnastiksal + baderum + lærerbruserum + idr.depot +stolerum + redskabsrum
1 Foredragssal
1 køkken i foredragssal
1 Svømmesal + 2 baderum + 2 omklædningsrum + læreromklædning + 2 depotrum + sauna
1 AKT-lokale (EA)
1 Mødelokale
2 Lærerværelser + lærerkøkken
1 Garderobe
1 Depotrum til skolen
1 Pæd.værksted
1 Opbevaring af mælk
1 Opbevaring af Bordtennisborde + mælkerum
Kælder:
1 Fotolokale
1 Mørkekammer
1 Stort kælderum (pedel)
1 Cykelkælder (ansatte)
1 Rum til motorlære
1 Værksted til pedel
1 Teknikrum under svømmekælder + depot
 
Musikskole:
3 Undervisningslokaler
1 Depot
 
Ungdomsskole
1 Klublokale (Ungdomsskolen) + depot + opbevaringsrum
1 Køkken i kælder
1 TV.rum i kælder
 
SFO
1 hytte
1 Depotrum SFO
 
Toiletter:
8 toiletter fløj D & E i gym./svø. Afd.
8 toiletter fløj F
6 toiletter fløj A
2 toiletter fløj B
2 toiletter fløj C
6 toiletter bibl/lær.
 
+ Gangarealer.