HØJMARKSKOLENS ORDENSREGLER
  • Målet med ordensreglerne er, at alle skal have det godt på skolen


  • Alle skal respektere og tage hensyn til hinanden – selvom vi ikke er ens


  • Omgangstonen skal være sådan, at alle befinder sig godt


  • Vis hensyn, når du færdes på skolens område


  • Alle skal passe på hinandens og skolens ting


  • Alle skal være med til at holde skolen ren og pæn
Hvis der alligevel opstår problemer, skal du tale med en lærer om det.


Højmarkskolens ordensregler/juni 2004/elever