VIGTIGE TELEFONNUMRE:        
 
Højmarkskolen                                                                  79 96 51 60
 
Skolens mailadresse:                                  [email protected]
 
Skolefritidsordningens telefon                                          79 96 51 80
 
Højmarkskolens hjemmeside:                       www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk
 
 

Højmarkskolen

Sekretær Margit Søberg
7996 5160
Skoleleder Lene Korsgaard
7996 5161
Viceskoleleder Lone C. Clausen
7996 5166
Serviceleder Henning Ravn
7996 5165 og 4027 2099
SFO-leder Søs S. G. Nielsen 7996 5180
SFO
7996 5182
SFO-Hjørnet  2140 6766
 

Højmarkskolens Specialcenter

Afdelingsleder Stella H. Bruun 7996 5163 og 3058 6372
SFO 5148 9504